Clybouw W. (5)


Dynali (3)

Masquito Aircraft (2)


Sagita (1)

Winner (5)

Clybouw W.: CWX145

[852/355]

Clybouw W.: CW105F Flamingo

[849/355]

499
kg
121
km/h
3353
m
2
Na początku lat 197X

Winner: T250

[894/85]

700
kg
192
km/h
6000
m
2
250
KM
2015

Clybouw W.: CW105X

[850/355]

3500
m
2
145
KM
Na początku lat 197X

Winner: M500

(Joordens M-5JJ) [895/85]

450
kg
1
2000

Winner: B150

[218/85]

700
kg
189
km/h
160
KM
1
2007

Clybouw W.: CW205

[851/355]

3
245
KM
Na początku lat 197X

Winner: B200

[1366/85]

Masquito Aircraft: M80

[122/56]

Masquito Aircraft: M58

[123/56]

64
KM
1
0.7447