Clybouw W. (5)


Dynali (3)

Masquito Aircraft (2)


Sagita (1)

Winner (5)

Winner: B150

[218/85]

700
kg
189
km/h
160
KM
1
2007

Winner: B250

[893/85]

200
KM

Clybouw W.: CW145 B4

[853/355]

Winner: B200

[1366/85]

Dynali: H3 EasyFlyer

[96/32]

450
kg
155
km/h
3658
m
2
1

Masquito Aircraft: M80

[122/56]

Clybouw W.: CWX145

[852/355]

Winner: M500

(Joordens M-5JJ) [895/85]

450
kg
1
2000

Clybouw W.: CW105X

[850/355]

3500
m
2
145
KM
Na początku lat 197X

Masquito Aircraft: M58

[123/56]

64
KM
1
0.6426