Kraj nieznany (5)

Czechy (1)

Kolumbia (1)

Litwa (2)

Łotwa (2)

Niemcy (2)

Polska (4)

Rosja (28)

Ukraina (13)

USA (1)

И. И. Дехтяр: ПВ-2

I. I. Dekhtyar: PW-2 [370/144]

1
1957

Павлюк О. В.

Pavluyk O. V. [939/386]

1
1990

Войтович С. П.

Voytovich S. P. [700/289]

120
kg
1975

Ластовкин Н. А.

Lastovkin N. A. [759/319]

1
1979

Kovaliūnas A.: AK-3

Kovaliunas A.: AK-3 [1155/484]

1980

Бабанин В. М.

Babanin V. M. [456/183]

W połowie lat 196X

Миль М. Л.

Mil M. L. [1184/497]

330
kg
1
1944

Бабанин В. М.

Babanin V. M. [457/183]

W połowie lat 196X

ХАИ: ХАИ-31А

KhAI: HAI-31A [742/162]

130
kg
1
1978

БРВ: БРВ-2

BRV: BRV-2 [478/194]

1
1969
0.1459